گاه شمار

1400
دی
14

عرضه نسخه 2.51 نرم افزار بالقرآن

عرضه نسخه 2.51 نرم افزار بالقرآن در سايت به نشاني app.belquran.com

جزئیات
1401
تیر
01

بروز رساني منادي بالقرآن

ورژن 1.5.1 (نسخه تابستان1401) منادي بالقرآن عرضه شد

جزئیات
1401
فروردین
15

منادي بالقرآن آپديت شد

نسخه 1.4.1 منادي بالقرآن منتشر شد

جزئیات
1400
مهر
10

عرضه نسخه 1.3.7 منادي باقرآن

بروزرساني منادي بالقرآن(نسخه1.3.7) در اپ استور ها و سايت بالقرآن

جزئیات