برگزاري کارگاه آموزشي بالقرآن در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

1401/10/10

به دعوت اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب ، کارگاه آموزشي نرم افزار بالقرآن در محل اين دانشگاه برگزار گرديد.

در اين کارگاه که در تاريخ 7 دي 1401 برگزار گرديد جمعي از اساتيد علوم قرآني و دانشجويان مقطع دکتري اين دانشگاه حاضر بودند.

در اين نشست ، کارشناس بالقرآن به توضيح در مورد فرمهاي متعدد نرم افزار بالقران پرداخته و ضمن ارائه مسائل هاي کاربردي ، ابعاد مختلف اين نرم افزار را توضيح دادند. در انتها نيز به سوالات دانشجويان در زمينه کاربرد نرم افزار بالقران در پژوهشهاي قرآني جواب داده شد.