برگزاري کارگاه آموزشي نرم افزار «بالقرآن» در دانشکده تهران دانشگاه علوم و معارف قرآن قم

1401/9/22

کارگاه آموزشي نرم افزار بالقرآن در تاريخ 18 آبان 1401 در سالن اجتماعات دانشکده علوم و معارف قرآن تهران واقع در خيابان سخايي تهران برگزار گرديد.

در اين کارگاه که از ساعت 10 شروع شده و تا 11:30 صبح ادامه يافت ابعاد مختلف نرم افزار بالقرآن مورد بررسي قرار گرفت.

حاضران در اين کارگاه اساتيد و دانشجويان دانشکده فوق الذکر بودند، البته تعدادي از دانشجويان و محققان عرصه پژوهش قرآني نيز به صورت آنلاين در جلسه کارگاه حاضر بودند.

 

در ابتداي کارگاه توضيحاتي در مورد طرح بالقرآن ارائه شد و سايت اصلي گروه بالقرآن به آدرس  belquran.com و سايت مربوط به نرم افزار بالقرآن به آدرس:  app.belquran.com معرفي گرديد.

در ادامه کارشناسان گروه بالقرآن به تبيين قسمتهاي مختلف نرم افزار بالقرآن پرداختند. در ابتدا چگونگي ثبت نام در نرم افزار توضيح داده شد.

سپس فرم لسان قرآن موضوع ارائه قرار گرفت و به همراه مثالهاي مختلف ابعاد اين فرم تبيين شد. برخي از موارد ارائه شده در مورد فرم لسان قرآن(جستجو) عبارت بودند از:

- معرفي کلي صفحه جستجو بالقرآن

- معرفي قسمت اشتقاق بالقرآن و ارائه مثال: جستجوي يک مرحله اي ريشه (ر ح م)

- معرفي قسمت صرف بالقرآن و توضيح کلي علائم نمودار درختي و ارائه مثال: جستجوي يک مرحله اي باب استفعال

- مثال ديگر در مورد صرف: جستجوي يک مرحله اي وزن فَعَلَ

- معرفي قسمت نحو بالقرآن و ارائه مثال: جستجوي يک مرحله اي نقش فاعل

- معرفي قسمت بلاغت بالقرآن و ارائه مثال: جستجوي يک مرحله اي استعاره در قسمت بيان

- معرفي قسمت علوم قرآني و ارائه مثال در علت حصر

- معرفي قسمت خطاب بالقرآن و ارائه مثال: خطاب حضرت موسي ع و متکلم ربّ

- معرفي قسمت ضمير بالقرآن و ارائه مثال جستجوي واژه ابراهيم و ضمائر آن

 

 

بعد از ارائه مثالهاي مختلف در نمودار درختي نرم افزار منوهاي سمت راست در صفحه جستجوي بالقرآن توضيح داده شد و همچنين تنظيمات و ابزارهاي قسمت چپ صفحه جستجوي بالقرآن معرفي گرديد.

در ادامه قسمت محدوده بالقرآن به همراه مثال ارائه گرديد و معرفي جايگاه کلمه بالقرآن در صفحه جستجو معرفي شد.

بعد از معرفي جستجوهاي ساده در فرم جستجو نوبت به ابزارهاي پيچيده تر اين نرم افزار رسيد که شامل موارد ذيل بودند:

- انجام جستجوي عميق توسط بالقرآن: ريشه رحم که نوع کلمه آن اسم باشد و عددش مفرد و نقش کلمه اش: خبر مبتدا و نقش جمله معطوف داشته باشد

- معرفي ابزار جستجوي عطفي و ترکيبي بالقرآن به همراه توضيحات کلي در مورد تنظيمات آن به همراه مثالهاي مختلف ذيل:

- آياتي که در آنها کتاب و قرآن وجود داشته باشد

- سياقهايي که در آنها کتاب و قرآن وجود داشته باشد البته قرآن بعد از کتاب آمده باشد

- آياتي که در آنها کتاب وجود داشته باشد و در همان آيه ريشه کتب آمده باشد

- آياتي که در آنها کتاب وجود داشته باشد و در همان آيه ريشه حکم آمده باشد به شرط اينکه هم نقش باشند

- پيدا کردن آياتي که در آنها اسم فاعل و در همان جمله صفت وجود داشته باشد

- آياتي که کلمه الله دارند ولي ربّ ندارند

- آياتي که ريشه رحم ندارند

بعد از جستجوي عطفي نوبت به معرفي ارتباطات نحوي و نحوه جستجوي در آنها رسيد که با مثالهاي ذيل توضيح داده شد:

- مرتبطين نحوي کلمه ايي، ترکيبي و جمله اي ريشه رحم با ساير واژگان

-  مرتبطين ريشه رحم به شرط هم نوع کلمه بودن با واژه ي بعدي

بعد از توضيحات مفصل در مورد ابزارهاي و قسمتهاي مختلف فرم جستجو، کارشناسان بالقرآن چند مثال و تحقيق عملي قرآني را با نرم افزار بالقرآن انجام دادند که به شرح ذيل بودند:

- يافتن ريشه هاي از قرآن که در باب استفعال بکار رفته است

- يافتن افعال موسي ع در قرآن

- انجام اين تحقيق که آدم ع مفعول چه فعلهايي در قرآن بوده

-  امرهاي موسي ع در قرآن چه بوده اند

- ابراهيم ع در قرآن چه دعاهايي مطرح نموده اند

بعد از توضيحات کامل در مورد فرم جستجو نوبت به تبيين و توضيح فرم نمايش رسيد که اعضاي گروه بالقرآن امکانات مفصل دسته بندي شده در منوي سمت راست اين فرم و همچنين تنظيمات سمت چپ آن را توضيح دادند.

از جمله فرم هاي ديگري که از نرم افزار بالقرآن در اين کارگاه بررسي شد فرم مقايسه بالقرآن بود که به همراه چند مثال عملي بررسي شد از آن جمله اينکه باب استفعال و باب افتعال چه اشتراک و افتراقي در ريشه ها و نقش ها و زمان فعل دارند و همچنين در محدوده سوره طه و يس چه اشتراک يا افتراقي در ريشه هاوجود دارد.

به علت کمبود فرصت گريزي مختصر به فرمهاي مشابه يابي مفاهيم، مشابه يابي عبارات، فرم ارتباط آيات بالقرآن، فرم آمار بالقرآن زده شد و به صورت کلي توضيحاتي مختصري از آنها داده شد.

 

 

در انتهاي جلسه راه ارتباطي کاربران و بالقرآن معرفي شد که عبارتند از:

- انجمن بالقرآن: https://forum.belquran.com/Forums

- کانال آموزشي در ايتا با نام بالقرآن: https://eitaa.com/belquran

- و همچنين قسمت ارائه نظر در خود app

        اين کارگاه به طور همزمان به صورت آنلاين براي مخاطبان غير حاضر نيز پخش ميشد که آدرس جلسه مجازي آن در
        آدرس ذيل موجود ميباشد که فيلم کارگاه در آن قابل دسترس مي باشد:

        https://meet.quran.ac.ir/pexeloncqjlb/

        همچنين لينک دسترسي به فيلم کارگاه در آپارات به قرار ذيل ميباشد:

https://www.aparat.com/v/pta97

 

متن خبر در خبرگزاري قرآني ايکنا