ديدار اعضاي مرکز علوم اسلامي با مجموعه بالقرآن

1401/6/15

اعضاي مرکز علوم اسلامي قم در تاريخ 8 شهريور 1401 طي بازديدي از دفتر کاري تيم بالقرآن با طرح بالقرآن و محصولات آن علي الخصوص نرم افزار بالقرآن آشنا شدند.

در اين ديدار صميمي که حجج اسلام قنبرزاده ،  مجيدي و  عبدالهي از طرف مرکز علوم اسلامي حضور داشتند، ابعاد مختلف نرم افزار بالقرآن معرفي شده و طي مثالهاي قرآني متعدد قسمتهاي مختلف اين نرم افزار معرفي شد.

در خلال جلسه نيز به پرسش هاي گوناگون ميهمانان در مورد نرم افزار پاسخ داده شد.