ارائه نرم افزار بالقرآن به پروفسور دکتر عبدالعزيز بايندير از ترکيه

1401/8/21

اين جلسه با هماهنگي واحد بين الملل مجموعه ي بالقرآن در تاريخ 26 مرداد 1401 صورت گرفت.

در اين جلسه که به صورت غير حضوري و در بستر وب انجام شد مدير محتوايي بالقرآن، دکتر مرتضي فاضل، نرم افزار app.belquran را به استاد محترم ترکيه اي پروفسور دکتر عبدالعزيز بايندير ارائه نمودند.

در اين ارائه که حدود 2 ساعت زمان برد بخش هاي مختلف نرم افزار بالقرآن به همراه صورت مسائل قرآني به مخاطب ارائه شد.

پروفسور يايندير به طور کلي از نرم افزار استقبال نموده و با تاکيد بر استفاده از اين نرم افزار، رسيدن به باطن قرآن را مد نظر داشتند.

استاد يايندير ، مفتي اعظم سابق استانبول بوده و در حال حاضر رئيس بنياد وقف سليمانيه استانبول مي باشند.