بروز رساني منادي بالقرآن

1401/8/21

در ابتداي تير ماه 1401 ورژن جديد منادي بالقرآن با عنوان نسخه تابستان 1401 (1.5.1) عرضه گرديد

در اين نسخه تغييرات ذيل انجام پذيرفته است:

  • اضافه شدن قسمت مفاتيح الجنان با قابليت جستجو و مطالب مرتبط
  • اضافه شدن آيکن کلام ناب
  • اضافه شدن آيکن گالري
  • اصلاح پلير صوتي در کلاسهاي مجازي
  • رفع باگ از قسمتهاي مختلف نرم افزار
  • اضافه شدن لاگ گيري از صفحات مختلف نرم افزار

تصاويري از قسمت مفاتيح الجنان نرم افزار منادي بالقرآن:

 

****************