ارائه طرح بالقرآن در مجمع عالي تفسير

1400/10/21

اين ديدار در تاريخ 1400/10/07 در محل ساختمان مجمع عالي تفسير در شهر مقدس قم برگزار گرديد.

در اين ديدار که با حضور صميمي حجت الاسلام والمسلمين سيد مرتضي مير کتولي رياست محترم مجمع عالي تفسير برگزار گرديد طرح بالقرآن به صورت اجمالي مطرح شد

 

 

سپس نرم افزار تحت وب بالقرآن به طور کامل تري ارائه شده و مثالي از حل مسائل قرآني توسط اين نرم افزار مطرح گرديد. در اين جلسه مقرر گرديد که اين نرم افزار در حضور مفسران و قرآن پژوهان بيشتري که مرتبط با مجمع عالي تفسير هستند در آينده اي نزديک ارائه گردد.

 

در ضمن اين جلسه ارائه اي از نرم افزار موبايل منادي بالقرآن به جناب آقاي شعباني از دفتر استاد بهرام پور انجام گرفت که قرار شد که فيمابين شرکت کاروان علم و ايشان تعاملات بيشتري ذيل نرم افزار منادي انجام پذيرد