ارائه طرح بالقرآن در بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء

1401/8/21

اين جلسه در تاريخ 1400/10/07 در محل بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء برگزار گرديد

در اين جلسه که با حضور و استقبال گرم حجت الاسلام و المسلمين دکتر مرتضي جوادي آملي برگزار گرديد طرح بالقرآن به طور مبسوط ارائه گرديد. از جمله مباحث مطرح شده ارائه چشم انداز گسترده اين طرح بود که با مثالهاي مختلف و کاربردهاي گوناگون به سمع و نظر حضار جلسه رسيد. در ادامه کارهاي انجام شده اين طرح مطرح شد که از آن جمله پايگاه داده عظيم بلاقرآن بود که مورد تمجيد ميزبان جلسه قرار گرفت.

از ديگر دست آوردهاي طرح بالقرآن نرم افزار تحت وب بالقرآن بود که با ارائه مثالهاي مختلف از آن و همچنين حل مسائل قرآن ابعاد مختلف آن مورد ارزيابي قرار گرفت.

در انتها دکتر جوادي آملي ضمن ابراز خرسندي از ارائه طرح توصيه ها و رهنمودهايي داشتند که در ادامه مسير تيم بالقرآن مدنظر قرار خواهد گرفت.