ارائه نرم افزار به محضر حضرت آيت الله سيد محمد جواد علوي بروجردي

1401/8/21

در تاريخ 1400/09/07 تيم سازنده بالقرآن در محضر حضرت آيت الله سيد محمد جواد علوي بروجردي گزارشي از روند پيشرفت طرح بالقرآن ارائه نمودند

در اين ديدار که با استقبال گرم معظم له همراه بود مسيرهاي مختلف کلان طرح بالقرآن به همراه فازهاي گوناگون هر مسير توضيح داده شد

 

       

 

در ادامه جلسه نرم افزار بالقرآن(app.belquran.com) به همراه حل چند مسئله ي قرآني معرفي شده و زواياي گوناگوني از نرم افزار ارائه گرديد.

حضرت آيت الله علوي بروجردي ضمن تقدير و گراميداشت از زحمات تيم سازنده رهنمودهايي براي پيشبرد بهتر کار ارائه فرمودند