ارائه طرح بالقران در مجتمع عالی قرآن و حدیث

1402/12/12

 

تصاویر چهل و هشتمین نشست هم اندیشی اساتید مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث با حضور مدیران گروه «بالقرآن» و ارائه توضیحات در خصوص جامع ترین نرم افزار قرآنی سالن شهید عارف الحسینی(ره)