دیدار با آیت الله یثربی

1402/10/3

اعضاي گروه بالقرآن در محضر آیت الله یثربی گزارشي از پيشرفت کار طرح بالقرآن و محصولات آن داشته و به توضیح بخش های مخلتف طرح بالقرآن پرداختند .