دیدار با آیت الله هادوی

1402/10/3


اعضاي گروه بالقرآن در محضر آیت الله هادوی گزارشي از پيشرفت کار طرح بالقرآن و محصولات آن داشته و به توصیف طرح بالقرآن پرداختند .