کارگاه آموزشي نرم افزار «بالقرآن» در مجتمع کوثر تهران

1401/9/2

کارگاه آموزشي نرم افزار بالقرآن در تاريخ 1 آذر 1401 در سالن اجتماعات مجتمع آموزش علوم اسلامي کوثر تهران برگزار گرديد.

در اين کارگاه که از ساعت 9 صبح شروع شده و تا 10:20 ادامه يافت ابعاد مختلفي از  نرم افزار بالقرآن توضيح داده شد.

کارشناسان گروه بالقرآن تدريس اين کارگاه را بر عهده داشته و حاضران شامل اساتيد و دانشجويان اين مجتمع بودند.

 

 

در ابتداي کارگاه توضيحاتي در مورد طرح بالقرآن ارائه شد و سايت اصلي گروه بالقرآن به آدرس  belquran.com و سايت مربوط به نرم افزار بالقرآن به آدرس:  app.belquran.com معرفي گرديد.

در ادامه کارشناسان گروه بالقرآن به تبيين قسمتهاي مختلف نرم افزار بالقرآن پرداختند. در ابتدا چگونگي ثبت نام در نرم افزار توضيح داده شد.

عناوين مطرح شده در کارگاه عبارتند از: سپس فرم لسان، معرفي کلي صفحه جستجو بالقرآن، معرفي قسمت اشتقاق بالقرآن و ارائه مثال، معرفي قسمت صرف بالقرآن، معرفي قسمت نحو بالقرآن، معرفي قسمت بلاغت بالقرآن، معرفي قسمت علوم قرآني، معرفي قسمت خطاب، معرفي قسمت ضمير بالقرآن،قسمت محدوده بالقرآن به همراه مثال، روش انجام جستجوي عميق توسط بالقرآن، معرفي ابزار جستجوي عطفي و ترکيبي بالقرآن و معرفي تنظيمات و قسمتهاي ديگر نرم افزار بالقرآن.

در ادامه چند مثال عملي و تحقيق قرآني توسط کارشناسان بالقرآن مطرح شده و توسط نرم افزار بالقرآن حل شد.

در انتهاي جلسه راه ارتباطي کاربران و بالقرآن معرفي شد که عبارتند از:

- انجمن بالقرآن: https://forum.belquran.com/Forums

- کانال آموزشي در ايتا با نام بالقرآن: https://eitaa.com/belquran

- و همچنين قسمت ارائه نظر در خود app