آيين رونمايي از نرم افزار منادي بالقرآن

1401/8/21

در حاشيه حضور تيم کاري طرح بالقرآن در نمايشگاه قرآن 1401 تهران، آيين رونمايي از نرم افزار موبايل منادي بالقرآن صورت گرفته

در اين مراسم که با حضور معاونت محترم قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همراه بود ، مسئولين بالقران به تبيين و توضيحاتي در مورد اين نرم افزار پرداختند و علاوه بر ذکر خصوصيات جامع آن به برخي از ويژگيهاي منحصر به فرد اين نرم افزار نيز پرداخته شد

در ادامه پرده پرداري از پوستر نرم افزار توسط اعضاي تيم بالقرآن و معاون محترم قران و عترت - دکتر معاف  - انجام پذيرفت

در انتها نيز جناب آقاي دکتر معاف طي سخنراني خود به بيان برخي از قابليتهاي ارزنده منادي بالقران پرداخته و تعاملي بودن اين نرم افزار را در کنار محتواي جامع به عنوان ويژگي ممتاز آن برشمرد

اين مراسم در تاريخ 7 ارديبهشت 1401 در نمايشگاه قران تهران برگزار گرديد.

 

********