عرضه نسخه 2.51 نرم افزار بالقرآن

1400/10/21

در تاريخ 1400/10/14 ورژن جديد بالقرآن (نسخه2.51) در سايت اين وب اپليکيشن به نشاني app.belquran.com بارگذاري شده و در دسترس قرآن پژوهان قرار گرفت.

در اين ورژن علاوه بر رفع برخي از ايرادات ورژن هاي قبلي فرم ارتباط آيات با ظاهري جديد و گسترش امکانات و داده ها در دسترس قرار گرفته است.

در فرم ارتباط آيات کاربر مي تواند يک آيه از قرآن را انتخاب نموده و مرتبطين آن آيه را ملاحظه نمايد. ارتباط آيات به 3 شکل و از 3 منبع متفاوت جمه آوري شده است:

  1. ارتباط آيات بر اساس تفاسير
  2. ارتباط آيات بر اساس روايات
  3. ارتباط آيات  بر اساس موضوع بندي(کليد واژه) تفاسير منتخب


داده هاي بسيار بيشتري در اين آپديت بر روي فرم ارتباط آيات قرار گرفته است. روايات از 176 کتاب روايي به ديتاي ارتباط آيات اضافه شده است و همچنين کليدواژه ها و موضوع بندي دو منبع تفسيري به اين بانک اضافه شده است.

از جمله اين گسترس امکانات نمايش گرافي و نمايش جدولي است يعني کاربر ميتواند انتخاب کند که خروجي ارتباط آيات را به صورت جدول مشاهده کند و يا گراف آن ببيند.