مفاهیم

پایگاه داده این قسمت از کلان طرح «بِالقرآن»، اختصاص به مفاهیم جزئی قرآنی دارد، یعنی تمامی واژگان قرآنی از لحاظ مفهومی تعیین تکلیف می‎شوند. به عبارتی در این پایگاه داده، مفهوم هر واژه از واژگان قرآنی معین می‎گردد.